பகைத்திறம் தெரிதல் (Pakaiththirandheridhal)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: 88. பகைத்திறம் தெரிதல் (Pakaiththirandheridhal) - Knowing the Quality of Hate
பகைத்திறம் தெரிதல் (Pakaiththirandheridhal) பகைத்திறம் தெரிதல் (Pakaiththirandheridhal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.