குறிப்பறிதல் (Kuripparidhal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: களவியல் (Kalaviyal) - The Pre-marital love

அதிகாரம்: 110. குறிப்பறிதல் (Kuripparidhal) - Recognition of the Signs
குறிப்பறிதல் (Kuripparidhal) குறிப்பறிதல் (Kuripparidhal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.